Om BildungsHanse

Trading Ideas for Teachers Education

BildungsHanse är en plattform för utbyten vid internationella samarbeten under en lärarutbildning

Grundidé och mål

De flesta lärarstudenter stannar i sin region i sitt land, det vill säga de söker sig till ett universitet nära sin bostadsort. Hur får de då insyn i andra system och information inom lärarutbildning, såväl nationellt som internationellt?

Det 2015 av BildungsHanse grundade nätverket vill möjliggöra sådana inblickar i skolsystem samt inom ut- och inlärning i olika länder. Genom ett reellt och virtuellt samarbete ska studenter få chansen att utveckla och genomföra egna idéer som ligger vid sidan av deras vardagliga erfarenheter som lärarstudenter.

Nätverket kombinerar kompetenser från forskning och verklighet i olika länder och olika forskningsområden. Ungefär som vid det medeltida Hansa-nätverket är ett av målen att främja och praktisera erfarenhetsutbyten. Däremot är BildungsHanse öppen för nya utvecklingar och att den ska komma varje person, som intresserar sig för lärarutbildning, till del.

Därmed utvidgar nätverket redan existerande EU-program, såsom ERASMUS, med ett nytt perspektiv som riktar sig särskilt till studentgrupper. Utifrån de uppgifter som utarbetats gemensamt av vetenskapsmän inom utbildningsområdet ska en gemensam utformning av inlärningsmiljön och en reflektion över resultaten, under beaktande av såväl inlärningsmiljöer som inlärningskulturen/-erna i olika länder, inledas.

Analysen av likheter och olikheter ger ett extra underlag för förståelsen av samspelet mellan undervisningskvalitet och inlärningsprocesser. Den här blicken utanför det egna upplevelse- och komfortrummet kan ge nya inspirationer och en öppenhet för förändringar och utvecklingar.

Centrum för lärarutbildning på Christian-Albrechts-universitetet koordinerar aktiviteterna inom BildungsHanse sedan 2015.

 

Momentan beteiligen sich folgende Hochschulen an der Bildungshanse:

  • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Deutschland
  • Helsingin yliopisto (Universität Helsinki), Helsinki, Finnland
  • Tampereen yliopisto (Universität Tampere), Tampere, Finnland
  • Umeå universitet (Universität Umeå), Umeå, Schweden
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (Universität Tromsø - Norwegens Arktische Universität), Tromsø, Norwegen
  • Uppsala universitet (Universität Uppsala), Uppsala, Schweden
  • Universitetet i Agder (Universität Agder), Agder, Norwegen