Mikä on BildungsHanse

Trading Ideas for Teachers Education

BildungsHanse on opettajan koulutuksen kansainvälisen yhteistyön vaihtofoorumi

Perusajatus ja tavoitteet

Opettajaopiskelijat jäävät useimmiten kotimaahansa ja -seudulle sekä valitsevat usein yliopiston kotikaupunkinsa läheltä. Kuinka he silloin voisivat tutustua toisiin kansallisiin ja kansainvälisiin opettajankoulutuksen järjestelmiin ja toimintatapoihin?

BildungsHansen 2015 perustama verkosto pyrkii mahdollistamaan juuri tällaisia näkökulmia eri maiden koulutusjärjestelmiin, opetus- ja oppimistapoihin. Opiskelijat saavat todellisen ja virtuaalisen yhteistyön kautta mahdollisuuden kehittää ja kokeilla omia ideoitaan, jotka ylittävät joka päiväiset kokemukset.

Verkosto yhdistää samalla eri maiden ja tutkimusalueiden asiantuntemusta ja käytäntöä. Keskiajan Hansa-verkoston tavoin yhtenä tavoitteena on edistää kokemusten vaihtoa osana koulutuksen henkistä pääomaa. Tämän vastakohtana, on BildungsHanse kuitenkin avoin uudelle kehitykselle ja pyrkii hyödyttämään kaikkia opettajankoulutuksesta kiinnostuneita.

Verkosto lisää näin jo olemassa oleviin EU-ohjelmiin, kuten ERASMUS-ohjelmaan, uuden perspektiivin keskittyen erityisesti opiskelijaryhmiin. Kasvatustieteilijöiden yhdessä laatimat tehtävät on tarkoitettu eri maiden oppimisympäristöt ja opetuskulttuurit huomioivan opiskeluympäristön luomiseen ja tulosten reflektointiin.

Yhtäläisyyksien ja erojen analysointi antaa lisäpohjaa opetuksen laadun ja oppimisprosessien välisen yhteyden ymmärtämiselle. Omat kokemukset ja mukavuusalueen ylittävä näkökulma voi inspiroida ja luoda avoimuutta muutoksille ja kehitykselle.

Christian-Albrechts-yliopiston opettajankoulutuskeskus on vuodesta 2015 lähtien koordinoinut BildungsHansen toimintaa.

 

Tällä hetkellä seuraavat yliopistot osallistuvat Bildungshanseen:

  • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Deutschland
  • Helsingin yliopisto (Universität Helsinki), Helsinki, Finnland
  • Tampereen yliopisto (Universität Tampere), Tampere, Finnland
  • Umeå universitet (Universität Umeå), Umeå, Schweden
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (Universität Tromsø - Norwegens Arktische Universität), Tromsø, Norwegen
  • Uppsala universitet (Universität Uppsala), Uppsala, Schweden
  • Universitetet i Agder (Universität Agder), Agder, Norwegen