Om BildungsHanse

Trading Ideas for Teacher Education

BildungsHanse er en platform til udveksling af internationale samarbejder inden for læreruddannelser.

Grundlæggende idé og målsætninger

Lærerstuderende forbliver tit i deres hjemland og vælger et seminarium i nærheden af deres bopæl. Hvordan kan de på den måde få kendskab til andre nationale og internationale systemer og læreruddannelser?

Netværket BildungsHanse blev grundlagt i 2015 og ønsker at give indblik i forskellige landes skolesystemer samt undervisnings- og læringsmetoder. Gennem et reelt og et virtuelt samarbejde får de studerende mulighed for at udvikle og omsætte egne ideer, der rækker ud over deres hverdagserfaringer som lærerstuderende.

Netværket kombinerer praktiske og forskningsmæssige kompetencer fra forskellige lande og forskningsområder. Ligesom i det middelalderlige Hanseforbund er et af målene styrkelse af erfaringsudveksling og omsætning af denne dannelseserfaring i praksis; modsat Hanseforbundet ser BildungsHanse dog sig selv som værende åben for nye udviklinger og som en institution, der skal komme enhver til gode, der interesserer sig for læreruddannelsen.

Netværket udvider således allerede eksisterende EU-programmer som ERASMUS med et nyt program, der især henvender sig til grupper af lærerstuderende. Opgaver, der i fællesskab er udviklet af uddannelsesforskere, skal danne grundlag for udformning af læringsmiljøer og refleksion over resultater, hvor der tages højde for læringsmiljø og læringskultur(er) i de forskellige lande.

Analysen af forskelle og ligheder danner et ekstra grundlag for at forstå samspillet mellem undervisningskvalitet og læringsprocesser. Dette skridt ud af oplevelses- og komfortzonen kan bidrage til ny inspiration og åbenhed overfor forandring og udvikling.

Siden 2015 har Zentrum für Lehrerbildung på Christian-Albrechts-Universität koordineret BildungsHanses aktiviteter. 

 

På nuværende tidspunkt deltager følgende universiteter i Bildungshanse:

  • Kiel University, Kiel, Tyskland
  • University of Helsinki, Helsinki, Finland
  • Tampereen yliopisto (Universität Tampere), Tampere, Finland
  • Umeå universitet (Universität Umeå), Umeå, Sverige
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (Universität Tromsø - Norwegens Arktische Universität), Tromsø, Norge
  • Uppsala universitet (Universität Uppsala), Uppsala, Sverige
  • Universitetet i Agder (Universität Agder), Agder, Norge